Bảng giá xe

Mazda2

MAZDA2

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 11
1.5 AT 479,000,000 VNĐ 454,000,000 VNĐ
1.5 Luxury 559,000,000 VNĐ 524,000,000 VNĐ
1.5 Premium 599,000,000 VNĐ 574,000,000 VNĐ
Mazda2 Sport

MAZDA2 SPORT

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 11
1.5 Luxury 574,000,000 VNĐ 534,000,000 VNĐ
1.5 Premium 619,000,000 VNĐ 579,000,000 VNĐ
Mazda3

MAZDA3

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 11
1.5L Deluxe 669,000,000 VNĐ 602,000,000 VNĐ
1.5L Luxury 719,000,000 VNĐ 664,000,000 VNĐ
1.5L Premium 789,000,000 VNĐ 734,000,000 VNĐ
Mazda3 Sport

MAZDA3 SPORT

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 11
1.5 Luxury 739,000,000 VNĐ 709,000,000 VNĐ
1.5 Premium 789,000,000 VNĐ 749,000,000 VNĐ
Mazda6

MAZDA6

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 11
2.0L Luxury 889,000,000 VNĐ 799,000,000 VNĐ
2.0L Premium 949,000,000 VNĐ 854,000,000 VNĐ
2.0L Premium TCCC 999,000,000 VNĐ 899,000,000 VNĐ
2.5L Signature Premium TCCC 1,109,000,000 VNĐ 999,000,000 VNĐ
CX-3

CX-3

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 11
1.5 Deluxe 649,000,000 VNĐ 629,000,000 VNĐ
1.5 Luxury 689,000,000 VNĐ 669,000,000 VNĐ
1.5 Premium 729,000,000 VNĐ 709,000,000 VNĐ
CX-30

CX-30

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 11
2.0 Luxury (E5) 849,000,000 VNĐ 799,000,000 VNĐ
2.0 Premium (E5) 909,000,000 VNĐ 889,000,000 VNĐ
CX-5

CX-5

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 11
2.0 Deluxe 839,000,000 VNĐ 799,000,000 VNĐ
2.0 Luxury 879,000,000 VNĐ 839,000,000 VNĐ
2.0 Premium 919,000,000 VNĐ 879,000,000 VNĐ
2.5 Signature Premium AWD 1,059,000,000 VNĐ 1,039,000,000 VNĐ
CX-8

CX-8

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 11
2.5 Luxury 1,079,000,000 VNĐ 1,059,000,000 VNĐ
2.5 Premium 1,169,000,000 VNĐ 1,149,000,000 VNĐ
2.5 Premium AWD(6S) 1,269,000,000 VNĐ 1,269,000,000 VNĐ
2.5 Premium AWD(7S) 1,259,000,000 VNĐ 1,239,000,000 VNĐ
BT-50

BT-50

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 11
1.9 MT 4×2 659,000,000 VNĐ 639,000,000 VNĐ
1.9 AT 4×2 709,000,000 VNĐ 689,000,000 VNĐ
1.9 Luxury 4×2 809,000,000 VNĐ 809,000,000 VNĐ
1.9 Premium 4×4 849,000,000 VNĐ 849,000,000 VNĐ